Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(202)

93.

Który z poniższych sposobów leczenia przywraca barierę antyrefluksową w chorobie refluksowej przełyku?

  • A. leki prokinetyczne.
  • B. inhibitory pompy protonowej.
  • C. kardiomiotomia
  • D. kardioplastyka
  • E. fundoplikacja
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań