Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(202)

179.

Do izby przyjęć prywatnego szpitala został przytransportowany bezdomny pacjent z wyraźnymi objawami zapalenia otrzewnej. Szpital jest w stanie udzielić mu pomocy, ale nie posiada kontraktu zawartego z NFZ na finansowanie tego typu świadczeń zdrowotnych. Jakie powinno być postępowanie lekarza?

  • A. należy odmówić udzielenia pomocy uzasadniając w dokumentacji medycznej takie zaniechanie brakiem finansowania takich procedur medycznych.
  • B. lekarz powinien odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego, ale ma obowiązek wskazać pacjentowi realne możliwości jego uzyskania w innym podmiocie leczniczym.
  • C. lekarz może udzielić pomocy, ale po uprzednim zapewnieniu przez NFZ, że sfinansuje daną procedurę medyczną.
  • D. jeśli pacjent potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia należy udzielić mu takiej pomocy bez względu na brak kontraktu zawartego z NFZ.
  • E. lekarz może udzielić niezbędnego świadczenia zdrowotnego, jeśli uzyska pisemne, uprzednie zapewnienie od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, że gmina zrefunduje koszty takiego leczenia.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań