Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(202)

39.

W przypadku zajęcia układu oddechowego u chorej na toczeń układowy pod postacią toczniowego zapalenia płuc można zastosować:

  • A. glikokortykosteroidy w dużych dawkach doustnych lub w postaci pulsów dożylnych
  • B. cyklofosfamid w postaci pulsów dożylnych
  • C. zabiegi plazmaferezy.
  • D. azatioprynę, zwłaszcza w leczeniu podtrzymującym po indukcji za pomocą cyklofosfamidu.
  • E. wszystkie powyższe.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań