Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(202)

56.

Wskaż fałszywe stwierdzenie dotyczące chemioprofilaktyki poekspozycyjnej w sytuacji stwierdzenia zakażenia inwazyjnego Neisseria meningitidis:

  • A. jest ona zalecana domownikom i osobom śpiącym w jednym pokoju z chorym w ciągu 7 dni poprzedzających zachorowanie
  • B. należy rozważyć szczepienie u dzieci niezaszczepionych
  • C. podaje się doustnie acyklowir w dawce 4 x 200 mg
  • D. należy zastosować chemioprofilaktykę osobom z bliskiego kontaktu najlepiej w ciągu 24 godzin, ale do 2 tygodni od zachorowania.
  • E. w chemioprofilaktyce inwazyjnej choroby meningokokowej u dzieci stosuje się ryfampicynę lub ceftriakson.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań