Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(202)

86.

Wskaż prawdziwe stwierdzenie dotyczące częstości występowania przepukliny:

  • A. najczęściej spotyka się przepukliny pachwinowe skośne, rzadziej pachwinowe proste, najrzadziej udowe; przepukliny pachwinowe występują głównie u kobiet.
  • B. najczęściej spotyka się przepukliny pachwinowe skośne, rzadziej pachwinowe proste, najrzadziej udowe, przepukliny pachwinowe występują częściej u mężczyzn.
  • C. najczęściej spotyka się przepukliny pachwinowe skośne, rzadziej pachwinowe proste, najrzadziej udowe, przepukliny pachwinowe występują z równą częstotliwością u kobiet i mężczyzn.
  • D. najczęściej spotyka się przepukliny pachwinowe proste, rzadziej pachwinowe skośne, najrzadziej udowe, przepukliny pachwinowe występują częściej u mężczyzn.
  • E. najczęściej spotyka się przepukliny udowe, rzadziej pachwinowe proste, najrzadziej pachwinowe skośne; przepukliny pachwinowe występują częściej u kobiet.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań