Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(202)

113.

Wskaż prawdziwe stwierdzenia dotyczące testu oksytocynowego:

1) należy do testów stresowych;

2) jest testem biofizycznym oceniającym wydolność łożyska;

3) wynik pozytywny stwierdza się na podstawie obecności deceleracji późnych po co najmniej połowie skurczów;

4) jest testem stosowanym z wyboru u ciężarnych z łożyskiem przodującym.

Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. Wszystkie wymienione
  • B. 1,3,4
  • C. Tylko 4
  • D. 1,2,3
  • E. Tylko 1
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań