Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(202)

132.

Stwierdzenie aktywności transaminaz (ALT, AST) 15-krotnie przekraczających normę sugeruje:

  • A. przewlekłe WZW.
  • B. ostre WZW.
  • C. NAFLD.
  • D. alkoholową chorobę wątroby.
  • E. marskość wątroby.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań