Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(202)

90.

Zespół Mallory-Weissa to:

  • A. spastyczny kurcz przełyku.
  • B. zakrzepica żył wątrobowych.
  • C. zespół jelita drażliwego.
  • D. krwotok z pękniętej śluzówki w rejonie wpustu.
  • E. nadpłytkowość po splenektomii .
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań