Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(202)

59.

Wskaż prawdziwe stwierdzenie dotyczące nowo rozpoznanej małopłytkowości immunologicznej:

  • A. jest wskazaniem do natychmiastowego wdrożenia leczenia immunosupresyjnego.
  • B. leczeniem z wyboru jest splenektomia.
  • C. warunkiem rozpoznania jest wykazanie liczby krwinek płytkowych < 100 x 10 /µl w morfologii krwi obwodowej oraz wykluczenie patologii, mogących wskazywać na inny charakter małopłytkowości (np. powiększenia węzłów chłonnych, powiększenia wątroby, niedokrwistości, nieprawidłowej liczby krwinek białych).
  • D. przy liczbie krwinek płytkowych < 50 x 10 /µl są wskazania do przetoczenia koncentratu krwinek płytkowych.
  • E. dla potwierdzenia podłoża immunologicznego konieczne jest przeprowadzenie badań w kierunku obecności we krwi przeciwciał przeciwpłytkowych.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań