Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(202)

67.

Jaki lek przeciwgorączkowy można podać dwumiesięcznemu dziecku?

  • A. 0,6 ml zawiesiny z ibuprofenem (200 mg/5 ml), tj. 5 mg/kg/dawkę
  • B. 1,25 ml zawiesiny z ibuprofenem (200 mg/5 ml), tj. 10 mg/kg/dawkę.
  • C. 2,5 ml zawiesiny z ibuprofenem (200 mg/5 ml), tj. 20 mg/kg/dawkę.
  • D. 0,75 ml zawiesiny z paracetamolem (100 mg/1 ml), tj. 15 mg/kg/dawkę.
  • E. żaden, konieczne jest schładzanie fizykalne.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań