Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(202)

199.

Umieszczenie w elektronicznym ZLA kodu "B" oznacza niezdolność do pracy: 

  • A. w czasie ciąży
  • B. spowodowaną nadużywaniem alkoholu.
  • C. spowodowaną gruźlicą
  • D. spowodowaną tą samą chorobą, która była przyczyną niezdolności do pracy przed przerwą krótszą niż 60 dni.
  • E. spowodowaną chorobą, której objawy mogą być stwierdzone dopiero po upływie więcej niż 14 dni
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań