Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(202)

6.

Wskaż prawdziwe stwierdzenia dotyczące submikroskopowego kłębuszkowego zapalenia nerek (nefropatia zmian minimalnych):
1) w obrazie klinicznym dominuje zespół nerczycowy;
2) w mikroskopie świetlnym stwierdza się prawidłowy obraz histopatologiczny wycinka nerki;
3) u większości pacjentów występuje nadciśnienie tętnicze;
4) przebieg kliniczny jest progresywny, w ciągu pięciu lat u 40% chorych dochodzi do rozwoju niewydolności nerek;
5) lekiem pierwszego wyboru w leczeniu są glikokortykosteroidy.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1, 2, 3, 5.
  • B. 1, 2, 5.
  • C. 2, 3, 4.
  • D. 1, 2, 3.
  • E. wszystkie wymienione.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań