Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(202)

8.

Wskaż schorzenia, w przebiegu których występuje wtórna nefropatia IgA:
1) stwardnienie rozsiane;
2) łuszczyca;
3) zakażenie wirusem HIV;
4) nefropatia arystocholowa;
5) spondyloartropatie zapalne.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 2, 3, 5.
  • B. 1, 2, 4, 5.
  • C. 2, 5.
  • D. 2, 3, 4, 5.
  • E. 1, 2, 3.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań