Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(202)

42.

Kontrolne badanie radiologiczne klatki piersiowej u dziecka leczonego z powodu zapalenia płuc może być wskazane w przypadku:
1) utrzymujących się zmian osłuchowych pod koniec leczenia;
2) obecności w poprzednim badaniu ropnia płuc;
3) obecności w poprzednim badaniu niedodmy;
4) obecności w poprzednim badaniu wysięku w opłucnej;
5) ciężkiego przebiegu zapalenia płuc.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,3.
  • B. 2,3.
  • C. 2,4,5.
  • D. wszystkie wymienione.
  • E. 1, 2, 3, 4.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań