Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(202)

72.

Mężczyzna lat 83, leczący się z powodu zaburzeń rytmu serca i nadciśnienia tętniczego został przywieziony do SOR z powodu bardzo silnych dolegliwości bólowych brzucha. Ból pojawił się nagle, około godziny temu, najpierw był umiejscowiony w nadbrzuszu i miał charakter napadowy, jednak w chwili badania obejmuje całą jamę brzuszną i ma charakter ciągły. Brzuch jest wzdęty, dodatnie objawy otrzewnowe są obecne we wszystkich kwadrantach brzucha. Pacjent ma nudności, wymiotuje treścią pokarmową. Perystaltyka nie jest słyszalna. W badaniu fizykalnym duża przepuklina pachwinowa prawostronna oraz per rectum stolec brązowy w bańce odbytnicy. HR: 96/min, CTK 103/57 mmHg, RR: 18/min, WBC: 33 tys/mm3, Hgb 11,2 g/dl, Hct 31%, amylaza 140 U/l. D-dimery 15000 µg/l, TnI <0,001 ng/ml. EKG bez odchyleń od normy. Co jest przyczyną dolegliwości pacjenta?

  • A. pęknięty wrzód żołądka.
  • B. ostre niedokrwienie jelit.
  • C. zawał serca.
  • D. niedrożność przewodu pokarmowego spowodowana guzem jelita grubego.
  • E. ostre zapalenie trzustki.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań