Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(202)

101.

W przypadku krwawienia w okresie pomenopauzalnym właściwe postępowanie diagnostyczne to:
1) kontrola USG po 2 miesiącach;
2) biopsja aspiracyjna endometrium;
3) histeroskopia z biopsją celowaną;
4) CT miednicy małej;
5) wyłyżeczkowanie frakcjonowane jamy macicy;
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1, 2, 3.
  • B. 1, 2, 5.
  • C. 1, 2, 3, 5.
  • D. tylko 4.
  • E. 2, 3, 5.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań