Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(202)

156.

Wskaż błędne zestawienie trucizny i odtrutki (trucizna-antidotum):


  • A. benzodiazepiny - flumazenil.
  • B. opioidy i opiaty - nalokson.
  • C. alkohol metylowy - alkohol etylowy.
  • D. glikol etylenowy - alkohol metylowy.
  • E. beta-blokery - glukagon.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań