Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(200)

12.

U 40-letniej kobiety wystąpiło ostre uszkodzenie nerek z bezmoczem. Które z wymienionych parametrów są wskazaniem do pilnego rozpoczęcia leczenia hemodializą?

1) przewodnienie;

2) pH: 7,2, niedobór zasad: 16 mmol/l;

3) stężenie potasu: 7,4 mmol/l;

4) stężenie mocznika: 180 mg/dl;

5) stężenie kreatyniny: 7,2 mg/dl.

Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,2,3
  • B. 1,3,4.
  • C. 1,3,5
  • D. 2,3,4.
  • E. 2,3,5
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań