Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

83.

Objawy kliniczne związane z uchyłkiem Zenker'a obejmują:

  • A. cofanie się pokarmu z żołądka, ból w klatce piersiowej, niedrożność czynnościową
  • B. cofanie się pokarmu z żołądka, zachłystywanie się, niedrożność czynnościową
  • C. utrudnione połykanie, zachłystywanie się, niedrożność czynnościową
  • D. utrudnione połykanie, zachłystywanie się, ból w klatce piersiowej
  • E. utrudnione połykanie, ból w klatce piersiowej, niedrożność czynnościową
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań