Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

13.

Bronchoskopia u osoby z podejrzeniem raka płuca:

1) jest jednym z podstawowych badań;

2) powinna być wykonana wyłącznie w przypadku zmian obwodowych;

3) może być połączona z pobraniem materiału tkankowego do badania histologicznego;

4) umożliwia pobranie materiału do badania cytologicznego;

5) może być wykonana wyłącznie u osób z prawidłowymi wskaźnikami wydolności oddechowej. Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1, 2
  • B. 1, 3, 4
  • C. 2, 4, 5
  • D. 1, 2, 5
  • E. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań