Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

113.

Wskazaniem do elektywnego cięcia cesarskiego w ciąży bliźniaczej nie jest:

  • A. każda sytuacja nieprawidłowego położenia jednego z płodów.
  • B. obumarcie II płodu.
  • C. zespół TTTS (twin-to-twin syndrome).
  • D. istotna różnica masy ciała płodów > 20%.
  • E. położenie niegłówkowe I płodu.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań