Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

34.

Szmer skurczowy o charakterze „crescendo-decrescendo” promieniujący do tętnic szyjnych i obojczyków jest charakterystyczny dla:

  • A. stenozy zastawki mitralnej
  • B. niedomykalności zastawki mitralnej
  • C. niedomykalności zastawki aortalnej
  • D. stenozy zastawki aortalnej
  • E. niedomykalności zastawki trójdzielnej
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań