Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(200)

153.

Lekiem wykazującym działanie serotoninergiczne i noradrenergiczne (SNRI) jest:

  • A. fluoksetyna
  • B. reboksetyna
  • C. kwetiapina
  • D. trazodon
  • E. wenlaflaksyna
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań