Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

37.

Przeciwciała przeciwjądrowe swoiście reagujące z antygenem Scl-70 występują u chorych na:

  • A. Toczeń rumieniowaty układowy.
  • B. Spondyloartropatię seronegatywną.
  • C. Pseudodnę wywołaną pirofosforanami wapnia.
  • D. Reumatoidalne zapalenie stawów.
  • E. Twardzinę układową.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań