Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

78.

II stopień w klasyfikacji powikłań zapalenia uchyłków jelita grubego wg Hinchey’a oznacza:

  • A. zapalenie uchyłków z wytworzeniem ropnia okołookrężniczego.
  • B. zapalenie uchyłków z wytworzeniem ropnia odległego.
  • C. zapalenie uchyłków z rozlanym ropnym zapaleniem otrzewnej.
  • D. zapalenie uchyłków z rozlanym kałowym zapaleniem otrzewnej.
  • E. klasyfikacja Hinchey’a nie dotyczy zapalenia uchyłków.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań