Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(200)

188.

Za wypadek w drodze do pracy lub z pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia, przy czym:

  • A. Musi to być najkrótsza droga do pracy, nawet jeśli ze względów komunikacyjnych nie jest najdogodniejsza
  • B. Nie dotyczy to pracy wykonywanej poza normalnymi godzinami pracy
  • C. Nie jest to droga do miejsca lub z miejsca pobierania nauki
  • D. Za drogę do lub z pracy uważa się również miejsce zwykłego spożywania posiłków
  • E. Droga nie może zostać przerwana ze względów życiowych np. poprzez odprowadzenie dziecka do przedszkola
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań