Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

174.

Kardiowersję przy zastosowaniu energii 70-120J wykonuje się w przypadku:

  • A. Migotanie komór
  • B. Bradykardii opornej na farmakoterapię
  • C. Napadowego częstoskurczu nadkomorowego
  • D. Migotania przedsionków
  • E. Częstoskurczu komorowego
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań