Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(200)

54.

Najczęstszymi złośliwymi nowotworami litymi u dzieci są:

  • A. białaczki
  • B. nowotwory pierwotne kości.
  • C. guzy mózgu.
  • D. nowotwory wątroby.
  • E. mięsaki tkanek miękkich.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań