Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

64.

Do zespołów uwarunkowanych genetycznie, które predysponują do występowania nowotworów u dzieci nie należy:

  • A. zespół Downa
  • B. Zespół Beckwitha-Wiedemanna
  • C. Neurofibromatoza typu 1
  • D. Zespół Nijmegen
  • E. rodzinna gorączka śródziemnomorska
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań