Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

132.

Ból ucha rzutowany (otalgia wtórna) może być spowodowany:

1. chorobami zębów

2. zapaleniem stawu skroniowo-żuchwowego

3. zmianami zwyrodnieniowymi kręgosłupa szyjnego

4. nerwobólem nerwu trójdzielnego

5. zapaleniem gardła

Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. tylko 1
  • B. 1,2
  • C. 1,3
  • D. 2,3,4
  • E. wszystkie wymienione
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań