Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(200)

14.

24-letni mężczyzna został przywieziony do szpitalnego oddziału ratunkowego z powodu śpiączki. W badaniu fizykalnym stwierdza się niskie ciśnienie tętnicze i tachykardię a w badaniach laboratoryjnych: glukozę w osoczu krwi 432 mg/dl, pH 7,1, HCO 9 mmol/l, Na 141 mmol/l, K 6,1 mmol/l, kreatyninę w surowicy krwi 106 µmol/l (1,2 mg/dl). Jakie jest najbardziej prawdopodobne rozpoznanie?

  • A. ostre uszkodzenie nerek
  • B. przewlekła choroba nerek.
  • C. kwasicę ketonową
  • D. marskość wątroby
  • E. zatrucie potasem.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań