Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(200)

189.

Jeżeli nastąpiła śmierć ubezpieczonego, związek pomiędzy śmiercią a wypadkiem przy pracy ustala: 

  • A. Lekarz orzecznik ZUS lub komisja lekarska ZUS
  • B. Lekarz orzecznik NFZ lub komisja lekarska NFZ
  • C. Lekarz POZ
  • D. lekarz specjalista medycyny pracy.
  • E. komisja lekarska działająca przy izbach lekarskich.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań