Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

185.

Lekarz stwierdza, że rokowanie jest niepomyślne dla pacjenta i przekazanie mu takich złych wieści może godzić w jego dobro. Jak, w myśl przepisów prawa, może się wówczas zachować?

  • A. musi przekazać pełną informację, gdyż bez względu na stan pacjenta podstawowym jego prawem jest uzyskanie takiej informacji.
  • B. może całkowicie odstąpić od informowania chorego i pełną informację przekazać osobie, co do której wie, że działa ona w interesie tego pacjenta.
  • C. może ograniczyć informację o stanie zdrowia i rokowaniu, przekazywaną pacjentowi.
  • D. może wprowadzić w błąd pacjenta i powiedzieć mu, że rokowania są dobre.
  • E. może ograniczyć się jedynie do przekazania pacjentowi swych zaleceń i przemilczeć pozostałe kwestie.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań