Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

109.

Wskaż prawdziwe stwierdzenie dotyczące czynników ryzyka zachorowania na raka jajnika:

  • A. w Polsce częściej spotykana jest mutacja BRCA2 niż BRCA1
  • B. u nosicielek mutacji BRCA1, ryzyko zachorowania jest wyższe niż u nosicielek BRCA2.
  • C. u nosicielek mutacji BRCA1, ryzyko zachorowania jest podobne jak u nosicielek BRCA2.
  • D. rodzinne występowanie raka piersi nie zwiększa ryzyka zachorowania.
  • E. długotrwałe stosowanie antykoncepcji hormonalnej zwiększa ryzyko zachorowania.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań