Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

66.

Wskaż prawdziwe stwierdzenia dotyczące dzieci z potwierdzonym zakażeniem COVID-19:
1) ponad 80% choruje łagodnie (skąpo-lub bezobjawowo);
2) do grup ryzyka należą m.in. noworodki, dzieci z przewlekłymi chorobami nerek, dzieci z otyłością;
3) niemowlęta oraz dzieci poniżej 2. roku życia zawsze wymagają zbadania przez lekarza;
4) pomiar saturacji jest niezbędnym elementem badania;
5) przydatnymi markerami do monitorowania burzy cytokinowej są IL-6, ferrytyna, LDH, D-dimery.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. wszystkie wymienione.
  • B. 1,2,3,4.
  • C. 3,4,5.
  • D. 2,3,4,5.
  • E. 1,2,4.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań