Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

11.

U chorego z objawami zespołu żyły głównej górnej w przebiegu niedrobnokomórkowego raka płuca podstawową metodą leczenia jest:

  • A. chemioterapia.
  • B. radioterapia.
  • C. stosowanie kortykosteroidów.
  • D. stosowanie leków trombolitycznych.
  • E. stosowanie diuretyków.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań