Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

74.

Które z jednostek chorobowych powinno się brać pod uwagę przy diagnostyce różnicowej ostrego zapalenia pęcherzyka żółciowego?
1) perforacja wrzodu żołądka lub dwunastnicy;
2) zapalenie uchyłków esicy;
3) zapalenie dróg żółciowych;
4) OZT;
5) niedrożność mechaniczna.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1, 2, 5.
  • B. 1, 3, 5.
  • C. 2, 3, 5.
  • D. 2, 3, 4.
  • E. 1, 3, 4.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań