Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(200)

76.

Opiekując się w SOR pacjentem z przedziurawieniem wrzodu trawiennego (żołądka lub dwunastnicy) należy:
1) założyć sondę do żołądka celem zmniejszenia objętości treści, która może wylać się z żołądka do jamy otrzewnej;
2) założyć sondę Sengstakena-Blakemore’a celem zamknięcia ubytku w żołądku;
3) wykonać RTG przeglądowe brzucha na stojąco celem potwierdzenia rozpoznania;
4) wykonać gastroskopię celem potwierdzenia rozpoznania;
5) uzupełnić płyny i elektrolity.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1, 2, 5.
  • B. 1, 3, 5.
  • C. 2, 3, 5.
  • D. 2, 4, 5.
  • E. 1, 3, 4.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań