Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(200)

97.

Przyczyną małowodzia może być:
1) hipoplazja płuc płodu;
2) przedwczesne pęknięcie błon płodowych;
3) hipotrofia płodu;
4) niewydolność łożyska;
5) infekcja wirusowa.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1, 2, 3.
  • B. 2, 4, 5.
  • C. 2, 3, 4.
  • D. 3, 4, 5.
  • E. 1, 4, 5.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań