Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

142.

Najczęściej stosowanym lekiem w leczeniu bulimii psychicznej z towarzyszącymi objawami depresji jest:

  • A. olanzapina.
  • B. mirtazapina.
  • C. fluoksetyna.
  • D. klozapina.
  • E. diazepam.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań