Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

160.

W kapnometrii wzrost końcowo-wydechowego CO2 (EtCO2) nie występuje podczas: 

  • A. hipowentylacji.
  • B. hipertermii złośliwej.
  • C. hipotermii.
  • D. aktywności mięśni szkieletowych.
  • E. przełomu tarczycowego.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań