Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

186.

W zaświadczeniu lekarskim o czasowej niezdolności do pracy kod literowy A oznacza:

  • A. niezdolność do pracy powstałą po przerwie nieprzekraczającej 60 dni - spowodowaną tą samą chorobą, która była przyczyną niezdolności do pracy przed przerwą.
  • B. niezdolność do pracy przypadającą w okresie ciąży lub karmienia.
  • C. niezdolność do pracy spowodowaną nadużyciem alkoholu lub środków odurzających.
  • D. niezdolność do pracy spowodowaną gruźlicą.
  • E. żadne z wymienionych.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań