Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(200)

193.

Na rysunku przedstawiono dwa rozkłady tej samej cechy wśród dorosłych mieszkańców miast A oraz B. Różnicę między tymi rozkładami można wyrazić liczbowo za pomocą: 

  • A. mediany.
  • B. średniej arytmetycznej.
  • C. modalnej.
  • D. odchylenia standardowego.
  • E. liczby dorosłych mieszkańców miast A oraz B.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań