Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

111.

W położnictwie termin ustawienie (positio) oznacza:

  • A. stosunek poszczególnych części płodu względem części macicy
  • B. położenie osi długiej płodu względem osi długiej macicy
  • C. położenie główki płodu względem kręgosłupa
  • D. położenie części płodu względem siebie
  • E. położenie główki płodu względem linii międzykolcowej
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań