Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(201)

185.

Zespół Ratownictwa Medycznego, w skład którego wchodzi lekarz, został wezwany do 32-letniego mężczyzny, który pozostawał pod wpływem tzw. dopalaczy. Środek ten spowodował duży poziom agresji u pacjenta. Pod jakimi warunkami możliwe jest zastosowanie wobec takiego mężczyzny przymusu bezpośredniego? 

1) można stosować przymus tylko wówczas, gdy lekarz zdiagnozuje, że osoba taka cierpi na chorobę psychiczną; 

2) lekarz może użyć przymusu, jeśli uzyska uprzednią zgodę lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii, wyznaczonego przez marszałka województwa; 

3) swoim zachowaniem pacjent stwarza zagrożenie dla swego życia lub zdrowia; 

4) możliwe jest jedynie zastosowanie przymusu polegającego na przytrzymaniu lub unieruchomieniu, lekarz nie może zaś podać przymusowo leków; 

5) przed zastosowaniem przymusu bezpośredniego lekarz powinien uprzedzić o tym zamiarze pacjenta. 

Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1, 3, 5
  • B. 2, 3
  • C. 3,4,5
  • D. 1,2,4.
  • E. 3,5.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań