Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(201)

26.

Wskaż prawdziwe informacje na temat zespołu Alporta z dziedziczeniem związanym z płcią:

1) jest spowodowany dziedzicznym zaburzeniem syntezy łańcucha alfa 5 kolagenu typu IV i prowadzi do schyłkowej niewydolności nerek;

2) kobiety (heterozygoty) są zdrowymi nosicielkami genu lub choroba przebiega u nich łagodnie;

3) krwinkomocz i białkomocz pojawia się u płci męskiej około 10. roku życia;

4) leczenie cyklosporyną hamuje rozwój choroby;

5) inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę stosowane są w celu zmniejszenia białkomoczu.

Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1, 3, 5.
  • B. 1, 3, 4.
  • C. 1, 4, 5.
  • D. 1, 2, 5.
  • E. 2 ,4, 5.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań