Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

88.

Które z wymienionych dostępów do przewodu pokarmowego mogą być stosowane w leczeniu żywieniowym?

  • A. zgłębnik nosowo-żołądkowy, gastrostomia, jejunostomia
  • B. zgłębnik nosowo-żołądkowy, gastrostomia, ileostomia
  • C. ezofagostomia, gastrostomia, jejunostomia
  • D. gastrostomia, jejunostomia, ileostomia
  • E. jejunostomia, ileostomia, kolostomia
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań