Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

57.

Podostre stwardniające zapalenie mózgu (leukoencephalitis subacuta scleroticans) jest związane z wczesnym (do 2. r.ż.) przechorowaniem:

  • A. odry
  • B. świnki
  • C. różyczki
  • D. ospy wietrznej
  • E. cytomegalii
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań