Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

198.

Do zadań nadzoru epidemiologicznego w ocenie zakażeń szpitalnych związanych z opieką zdrowotną należą wszystkie niżej wymienione, z wyjątkiem:

  • A. opisu epidemiologicznego zakażeń i patogenów.
  • B. monitorowania flory mikrobiologicznej, antybiotykowrażliwości, trendów w lekooporności patogenów wywołujących zakażenia szpitalne.
  • C. oceny rangi problemu tj. zapadalności, umieralności, oporności na leki, itd.
  • D. szczepienia pracowników służby zdrowia.
  • E. analizy porównawczej sytuacji zakażeń szpitalnych w różnych jednostkach służby zdrowia.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań