Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

81.

Wskazaniem nagłym do zabiegu operacyjnego w chorobie Crohna jest:

  • A. przetoka jelitowo-skórna.
  • B. pojawienie się nowotworów (gruczolakorak jelita grubego, chłoniak jelita cienkiego).
  • C. przewlekła podniedrożność.
  • D. przetoka okołoodbytowa.
  • E. ropień okołoodbytowy.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań